Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2016/2179 Esas 2017/423 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 1. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/2179
Karar No: 2017/423
Karar Tarihi: 15.02.2017


1. Ceza Dairesi         2016/2179 E.  ,  2017/423 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Kasten öldürmeye teşebbüs, 6136 sayılı Yasaya aykırılık
  HÜKÜM : 1- Suça sürüklenen çocuk ... hakkında;
  TCK.nun 81/1, 35, 31/3, 63. maddeleri uyarınca 8 yıl hapis cezası.
  2- Sanık ...;
  a-) TCK.nun 81/1, 35, 63 ve 53/1. maddeleri uyarınca 12 yıl hapis cezası,
  b-) 6136 sayılı Yasanın 13/1, TCK.nun 62/1, 63, 52/2 ve 53/1. maddeleri uyarınca 1yıl 6 ay hapis cezası ve 800.TL adli para cezası.

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık ... ve suça sürüklenen çocuk ...'ın, mağdur ...'e yönelik öldürmeye teşebbüs suçları ile sanık ...'ın, 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların niteliği tayin, kusurluluğu etkileyen nedenlerden yaş küçüklüğünün nitelik ve derecesi ile takdiri indirim sebebi takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre bozma üzerine verilen hükümlerde düzeltme nedenleri dışında bir isabetsizlik
  görülmemiş olduğundan, sanık ... ve suça sürüklenen çocuk ... müdafilerinin, lehe hükümlerin uygulanması gerektiğine, ceza miktarının fazla olduğuna vesaireye ilişen, katılan vekilinin, kararın usul ve yasaya aykırı olduğuna yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle,
  Sanık ... hakkında; öldürmeye teşebbüs ve 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçlarından verilen mahkumiyet hükümlerinde; Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih, 2014/140 esas ve 2015/85 sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nun 53. maddesinin iptal edilen bölümleri nazara alındığında, mahkemenin sanık hakkında bu maddeyle yaptığı uygulamalar ile hükmün sonunda bulunan mahkeme masraf dökümü altındaki yargılama masrafının katılan ...'den tahsiline karar verilmesi kanuna aykırı olduğu anlaşılmakta ise de; bu hususlar yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 1412 sayılı CMUK'nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hükümler fıkralarında yer alan 5237 sayılı TCK'nun 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümlerin, "Anayasa Mahkemesinin iptal kararındaki hususlar gözetilerek 5237 sayılı TCK'nun 53/1-2-3. maddelerinin tatbikine"’ şeklinde değiştirilmesine, mahkeme masraf dökümü başlığı altındaki "sanık ... " ibaresinin "sanık ..." olarak düzeltilmesine karar verilmek suretiyle DÜZELTİLEN hükümler ile suça sürüklenen çocuk ...'ın öldürmeye teşebbüs suçundan verilen mahkumiyet hükmünün tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA, 15/02/2017 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At