Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2016/2538 Esas 2017/453 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 1. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/2538
Karar No: 2017/453
Karar Tarihi: 15.02.2017


1. Ceza Dairesi         2016/2538 E.  ,  2017/453 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Kasten öldürmeye teşebbüs
  HÜKÜM : TCK.nun 81/1, 35/2, 62/1. maddeleri uyarınca 6 yıl 8 ay hapis cezası.

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık ...’nın, mağdur ...’ı kasten öldürmeye teşebbüs suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, takdire ilişkin cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre bozmaya uyularak verilen hükümde bozma nedenleri dışında bir isabetsizlik görülmediğinden, sanık müdafiinin bir nedene dayanmayan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddiyle,
  1- Haksız tahrik nedeniyle, makul oranda indirim yapılması gerektiğine ilişkin Dairemizin 18.02.2015 gün ve 2014/3719 esas 2015/820 karar sayılı bozma ilamına uyulmasına karşın, bozmayı etkisiz kalacak şekilde 1/3 oranında indirim yapılması suretiyle fazla ceza tayini,
  2- 24.11.2015 günlü Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih, 2014/140 esas ve 2015/85 sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nun 53. maddesinin iptal edilen bölümleri doğrultusunda sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
  Yasaya aykırı olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümün tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak BOZULMASINA, 15/02/2017 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At