Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2016/3022 Esas 2017/431 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 1. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/3022
Karar No: 2017/431
Karar Tarihi: 15.02.2017


1. Ceza Dairesi         2016/3022 E.  ,  2017/431 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Tasarlayarak öldürme
  HÜKÜM : 1- Sanık ... hakkında;
  TCK.nun 82/1-a, 62, 53. maddeleri uyarınca müebbet hapis
  2- Suça sürüklenen çocuk ... hakkında;
  TCK.nun 82/1-a, 31/3, 62, 31/3-son maddeleri uyarınca 8 yıl hapis cezası.

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  1- Suç tarihinde 16 yaş 7 aylık olan suça sürüklenen çocuk ... hakkında 5237 sayılı TCK'nun 82/1-a maddesi uyarınca verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından, 14 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası gerektiren aynı Kanunun 31/3. maddesi uyarınca yaş küçüklüğü nedeniyle, yaşı ile orantılı bir ceza belirlenmesi yerine, 15 yıl hapis cezasına hükmedilmesi, bu cezadan aynı Yasanın 62. maddesi ile 1/6 oranında indirim yapıldığında da 12 yıl 6 ay yerine, 12 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında uygulanma olanağı bulunmadığı halde, 31/3. maddesinin son cümlesi ile cezanın 8 yıla düşürülmesi suretiyle eksik ceza tayini, aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
  2- Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık ... ve suça sürüklenen çocuk ...'un maktul ...'ya yönelik nitelikli
  kasten öldürme suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, takdire ilişen cezaları azaltıcı nedenlerin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre bozma ilamına uyularak verilen hükümlerde eleştiri ve düzeltme nedenleri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık ... müdafii ve suça sürüklenen çocuk ... müdafiinin bir sebebe dayanmayan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddiyle; sanık ... yönünden, 24.11.2015 günlü Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih, 2014/140 esas ve 2015/85 sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nun 53. maddesinin iptal edilen bölümleri nazara alındığında mahkemenin bu madde ile yaptığı uygulama yasaya aykırı ise de, bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, CMUK.nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak hüküm fıkrasında yer alan 5237 sayılı TCK'nun 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümün "Anayasa Mahkemesinin iptal kararındaki hususlar gözetilerek 5237 sayılı TCK'nun 53/1-2-3. maddelerinin tatbikine" şeklinde, değiştirilmesine karar verilmek suretiyle DÜZELTİLEN, kısmen re'sen de temyize tabi hükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA, 15/02/2017 gününde oybirliği ile karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At