Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2016/47 Esas 2017/450 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 1. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/47
Karar No: 2017/450
Karar Tarihi: 15.02.2017


1. Ceza Dairesi         2016/47 E.  ,  2017/450 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Yakın akrabayı öldürme, 6136 sayılı Yasaya aykırılık
  HÜKÜM : TCK'nun 82/1-d ve 53. maddeleri uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası,
  6136 sayılı Yasanın 13, TCK'nun 52 ve 53 . maddeleri uyarınca 1 yıl hapis cezası, 600 TL adli para cezası

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un 2 ve 20/2. maddeleri uyarınca kamu davasına katılma hakkı bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının katılma talebinin reddi usule aykırı olmakla birlikte, katılma isteklerinin, temyiz incelemesi sırasında herhangi bir inceleme ve araştırma yapılmasını gerektirmiyorsa, karara bağlanması mümkün olduğundan, 5271 sayılı CMK’nun 237/2. maddesi gereğince, suçtan zarar gören Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sanık ...’in maktul ...'e yönelik kasten öldürme suçundan açılan kamu davasına katılmasına karar verilerek yapılan incelemede;
  Toplanan deliller, karar yerinde incelenip, ...’in maktul ...’i kasten öldürme, 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, öldürme suçu yönünden duruşmalı olarak incelenen dosyaya göre, verilen hükümde düzeltme nedenleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin eksik incelemeye, maktulün eşi sanığı başkalarıyla aldatması karşısında haksız tahrik uygulanması gerektiğine vesaire; katılanlar vekilinin suçun tasarlanarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek işlendiğine, yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle,
  1-) 24.11.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkmesinin 08.10.2015 tarih, 2014/140 esas ve 2015/85 sayılı Kararı ile 5237 sayılı TCK'nun 53. maddesinin iptal edilen bölümleri nazara alındığında mahkemenin bu madde ile yaptığı uygulamalar,
  2-) Katılmasına karar verilen ... lehine vekalet ücretine hükmedilmemiş olması,
  Yasaya aykırı ise de, bu hususlar yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, CMUK.nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak;
  a-)Hüküm fıkralarındaki 5237 sayılı TCK'nun 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümlerin "Anayasa Mahkemesinin iptal kararındaki hususlar gözetilerek 5237 sayılı TCK'nun 53/1-2-3 maddelerinin tatbikine" yazılmak,
  b-) Hükme “Katılan kurum kendisini vekille temsil ettirdiği anlaşıldığından, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 3.000,00 TL vekalet ücretinin sanıktan alınarak bu kuruma verilmesine” ibaresi eklenmek suretiyle DÜZELTİLEN, hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA, ceza miktarı ve tutuklulukta geçen süre dikkate alınarak sanığın tahliye talebinin reddine, 15/02/2017 gününde oybirliği ile karar verildi.
  15/02/2017 gününde verilen işbu karar Yargıtay Cumhuriyet savcısı ...'in huzurunda ve duruşmada savunmasını yapmış bulunan sanık ... müdafii Avukat ...'ün yokluğunda 23/02/2017 gününde usulen ve açık olarak anlatıldı.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At