Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2016/6069 Esas 2018/2712 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 1. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/6069
Karar No: 2018/2712
Karar Tarihi: 04.06.2018


1. Ceza Dairesi 2016/6069 E. , 2018/2712 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Kasten öldürme ve bu suça azmettirme
  HÜKÜM : Sanık ... hakkında; ...'yi öldürmekten; TCK.nun 81, 53. maddeleri uyarınca müebbet hapis cezası.
  Sanık ... hakkında; ...'yi öldürmeye azmettirmekten CMK.nun 223/2-e maddesi uyarınca beraat.

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık ...'ın, maktul ...'yı kasten öldürme suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, cezayı azaltıcı bir sebep bulunmadığı takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, sanık ... hakkında elde edilen delillerin hükümlülüğe yeter nitelik ve derecede bulunmadığı gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış, incelenen dosyaya göre bozma üzerine verilen hükümlerde isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık ... müdafiinin duruşmalı incelemede ve temyiz dilekçesinde eksik incelemeye, sübuta, katılanlar .... ve .... vekilinin; sanık ... yönünden sübuta, katılanlar .... ve.... vekilinin; sanık ... yönünden suç niteliğine, sanık ... yönünden sübuta yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, kısmen re’sen de temyize tabi bulunan hükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA, 04/06/2018 gününde oybirliği ile karar verildi.
  04/06/2018 gününde verilen işbu karar Yargıtay Cumhuriyet Savcısı...'nın huzurunda ve duruşmada savunmasını yapmış bulunan sanık ... müdafii Avukat ...'ın yokluğunda 07/06/2018 gününde usulen ve açık olarak anlatıldı.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At