Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2017/171 Esas 2018/2679 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 1. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/171
Karar No: 2018/2679
Karar Tarihi: 04.06.2018


1. Ceza Dairesi 2017/171 E. , 2018/2679 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Tasarlayarak öldürme, konut dokunulmazlığını ihlal, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suçluyu kayırma
  HÜKÜM : 1-Sanık ... hakkında; suç delillerini yok etme suçundan CMK'nun 223/2-e maddesi uyarınca beraat,
  2-Sanık ... ve ... hakkında; suçluyu kayırma suçundan CMK'nun 223/2-e maddesi uyarınca beraat,
  3-Sanık ... hakkında suçluyu kayırma suçundan, TCK'nun 283/1, 43, 62/1 ve 53. maddeleri uyarınca 6 ay 7 gün hapis cezası,
  4-Sanık ... hakkında; suçluyu kayırma suçundan, TCK'nun 283/1, 62/1, 53 ve 58. maddeleri uyarınca 5 ay hapis cezası,
  5-Sanıklar ... ve ... hakkında;
  A) Konut dokunulmazlığını ihlal suçundan, TCK'nun 116/1, 119/1-c, 53 ve 58. maddeleri uyarınca 12'şer ay hapis cezası,
  B)Tasarlayarak öldürme suçundan, TCK'nun 82/1-a, 53 ve 58. maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası.

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Sanıklar ... ve ... hakkında maktul ...'a yönelik nitelikli kasten öldürme ve konut dokunulmazlığının ihlali, sanıklar ... ve ... hakkında suçluyu kayırma suçlarından kurulan mahkumiyet hükümleri ile sanıklar ... ve ... hakkında suçluyu kayırma, sanık ... hakkında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından kurulan beraat hükümlerinin Cumhuriyet savcısı, sanıklar ... ve ... ile müdafiileri, sanıklar ... ve ... ile katılanlar ..., ..., ... ve ... vekilleri tarafından temyizi üzerine ve kasten öldürme suçlarından kurulan hükümler yönünden re'sen yapılan incelemede;
  Dairemizce de benimsenen Ceza Genel Kurulunun 08.06.2010 gün, 2010/1-35-140 sayılı kararında da belirtildiği üzere, sanıklardan birisinin savunulmasının diğer sanık yönünden savunmada zaafiyet yarattığı durumlarda sanıklar arasında menfaat zıtlığının bulunduğunun kabulü gerektiğinden; somut olayda aynı suçlardan yargılanan sanıklar ... ve ... arasında menfaat zıtlığı bulunduğu anlaşıldığı halde, sanıkların savunmalarının ayrı ayrı müdafiler yerine aynı müdafiler tarafından yapılması suretiyle 5271 sayılı CMK'nun 152. ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 38. maddelerine aykırı davranılması,
  Bozmayı gerektirmiş olup, sanıklar ... ve ... ile müdafilerinin temyiz dilekçelerinde ve duruşmalı incelemede, Cumhuriyet savcısı, sanıklar ... ve ... ile katılanlar ..., ..., ... ve ... vekillerinin ise temyiz dilekçelerinde ileri sürmüş oldukları temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan; sanıklar ... ve ... hakkında maktul ...'a yönelik nitelikli kasten öldürme ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından kurulan ve kısmen re'sen de temyize tabi olan hükümlerin bu nedenle, sanıklar ..., ..., ... ve ... hakkında suçluyu kayırma, sanık ... hakkında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından kurulan hükümlerinin ise irtibat nedeniyle sair yönleri incelenmeksizin tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak BOZULMASINA, hükmolunan ceza miktarları, temyiz incelemesi dışında tutuklulukta geçen süreler ve bozmanın mahiyetine göre sanıklar ... ve ... müdafii Av. ...'nun tahliye talebinin reddine, 04/06/2018 gününde oybirliği ile karar verildi.4/06/2018 gününde verilen işbu karar Yargıtay Cumhuriyet savcısı ....'nın huzurunda ve duruşmada savunmasını yapmış bulunan sanık ..., ... müdafii Avukatlar ..., ...'ın yokluklarında 07/06/2018 gününde usulen ve açık olarak anlatıldı.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At