Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2017/194 Esas 2017/448 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 1. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/194
Karar No: 2017/448
Karar Tarihi: 15.02.2017


1. Ceza Dairesi         2017/194 E.  ,  2017/448 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Çocuğunu silahla kasten yaralama,
  HÜKÜM :TCK'nun 86/1, 86/3-a,b,e, 87/1-d, 62, 53. maddeleri uyarınca 5 yıl hapis cezası

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Sanık ... hakkında çocuk mağdur ...'ya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yapılan yargılama sonunda; kasten nitelikli yaralama suçundan mahkumiyetine dair Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 18/01/2013 gün ve 2013/5985 esas, 2015/328 karar sayılı hükmün sanık müdafii ve katılan vekilinin temyizi üzerine, Dairemizin 29.01.2015 gün ve 2013/5985 esas, 2015/328 sayılı Kararı ile, eylemin kasten öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturduğu ve sanığın bu suçtan makumiyeti gerektiği gerekçesiyle bozulduğu, bozma kararı üzerine yerel mahkemece suç vasfının kasten nitelikli yaralama olduğundan bahisle eski hükümde direnilmesine karar verildiği görülmekle, 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 36. maddesiyle değişik 5271 sayılı CMK’nun 307. maddesi ve aynı Kanunun 38. maddesi ile değişik 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna eklenen geçici 10. maddesi uyarınca yapılan incelemede,
  Dairemizce verilen bozma kararı usul ve yasaya uygun olup yerel mahkemenin direnme gerekçesi yerinde görülmediğinden dosyanın direnme konusunda karar verilmek üzere Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderilmesi amacıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 15/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At