Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2017/198 Esas 2017/445 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 1. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/198
Karar No: 2017/445
Karar Tarihi: 15.02.2017


1. Ceza Dairesi         2017/198 E.  ,  2017/445 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Kasten yaralama
  HÜKÜM : TCK.nun 86/1, 86/3-e, 87/1-d, 87/1-son, 29/1, 62/1. maddeleri uyarınca 3 sene 1 ay 15 gün hapis cezası

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Dairemizin 21.01.2015 gün ve 2013/5581-2015/131 E.K. sayılı kararı ile, yerel mahkemece nitelikli kasten yaralama suçundan mahkumiyetine karar verilen sanık ... hakkındaki hüküm, eylemin kasten öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturduğu ve sanığın bu suçtan makumiyeti gerektiği gerekçesiyle bozulduğu, bozma kararı üzerine yerel mahkemece eski hükümde direnilmesine karar verildiği görülmekle, 6763 sayılı Kanunla değişik 5271 sayılı CMK’nun 307. maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi uyarınca yapılan incelemede;
  Mahkemece ortaya konulan kabul ve gerekçeye göre direnme kararının suç vasfı yönünden usul ve yasaya uygun olduğu anlaşılmakla Dairemizin 21.01.2015 gün ve 2013/5581-2015/131 E.K. sayılı kararı kaldırılarak yapılan incelemede;
  Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın kasten yaralama suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, haksız tahrike ve takdire ilişen cezayı azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bozma sebepleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin, katılan vekilinin ve Cumhuriyet savcısının yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine;
  Ancak,
  a)-Oluşa ve dosya içeriğine göre; sanığın mağduru epigastrik bölgeden Aort, mide, duedonum ve kolon yaralanmasına, hayati tehlike geçirmesine neden olacak şekilde tek bıçak darbesi ile yaraladığı anlaşılmakla; 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası gerektiren TCK.nun 86/1 maddesi ile yapılan uygulama sırasında, TCK'nun 61. maddesi gereğince temel cezanın üst sınıra yakın bir ceza olarak belirlenmesi yerine, alt sınırdan ceza verilerek eksik ceza tayini,
  b)-TCK'nun 53. maddesi ile yapılan uygulamada, Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürülüğe giren kısmi iptal kararı doğrultusunda sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması
  Bozmayı gerektirmiş olup, sanık müdafii, katılan vekili ve Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmekle, hükmün tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak BOZULMASINA, 15/02/2017 günü oybirliği ile karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At