Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2017/3366 Esas 2018/2717 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 1. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/3366
Karar No: 2018/2717
Karar Tarihi: 04.06.2018


1. Ceza Dairesi 2017/3366 E. , 2018/2717 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Kamu görevlisini kasten öldürme, ruhsatsız tabanca taşıma
  HÜKÜM : Uyarlama sonucu;
  - Kamu görevlisini öldürme suçundan TCK'nun 82/1-g, 53. maddeleri uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası,
  - Ruhsatsız tabanca taşıma suçu yönünden uyarlama yapılmasına yer olmadığına.

  TÜRK MİLLETİ ADINA
  6136 sayılı Yasaya aykırılık suçu yönünden, 765 sayılı Türk Ceza Yasası uygulanarak verilmiş ve kesinleşmiş olan hükmün, 5237 sayılı Türk Ceza Yasasının 7/2 ve 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 9. maddesi gereğince yeniden ele alınıp,duruşma açılarak lehe olan yasanın belirlenmesi ve uygulanması sırasında; 765 sayılı Türk Ceza Yasası ile yapılan uygulamanın lehe olduğu anlaşıldığından; uyarlama isteminin reddine karar verilmesinde ve maktul Vedat Ulusoy'a yönelik nitelikli kasten öldürme suçu yönünden, hükümlü ... hakkında 765 sayılı TCK'nun 450/11. maddesi gereğince kurulup Yargıtay 1. Ceza Dairesince ONANMAK suretiyle kesinleşen hükümden sonra yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK'nun 7/2 ve 5252 sayılı TCK'nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanunun 9. maddesi uyarınca yeniden duruşma açılarak yapılan uyarlama sonucunda verilen hükümde, bir isabetsizlik görülmemekle,
  24.11.2015 günlü Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih, 2014/140 esas ve 2015/85 sayılı Kararı ile 5237 sayılı TCK'nun 53. maddesinin iptal edilen bölümleri nazara alındığında mahkemenin bu madde ile yaptığı uygulama yasaya aykırı ise de, bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, CMUK'nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkrasında yer alan 5237 sayılı TCK'nun 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümün "Anayasa Mahkemesinin iptal kararındaki hususlar gözetilerek 5237 sayılı TCK'nun 53/1-2-3. maddelerinin tatbikine" şeklinde, değiştirilmesine karar verilmesi suretiyle DÜZELTİLEN hüküm ile uyarlama talebinin reddine ilişkin hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA, 04.06.2018 gününde oybirliği ile karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At