Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2017/38 Esas 2017/439 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 1. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/38
Karar No: 2017/439
Karar Tarihi: 15.02.2017


1. Ceza Dairesi         2017/38 E.  ,  2017/439 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Kasten öldürmeye teşebbüs etme
  HÜKÜM : Beraat

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Sanık ... hakkında mağdur ...'ı kasten yaralama suçundan yapılan yargılama sonunda; beraatine dair Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 17/10/2012 gün ve 2011/423 esas, 2012/314 karar sayılı hükmün o yer Cumhuriyet savcısının temyizi üzerine, Dairemizin 05/05/2015 gün ve 2014/3005 esas, 2015/2876 sayılı Kararı ile "mağdurun olayın akabinde hastane polisine verdiği ilk ifadesi ve olaydan üç ay sonra yakalanan sanığın kaçamaklı kabulü ile dosyada ki tutanaklardan, sanığın olay günü mağduru bıçakla yaraladığı anlaşıldığı halde, mağdur ...’i kasten yaralama suçundan mahkumiyet hükmü kurulması yerine, sonradan tarafların barışması üzerine değiştirilen ifadeler ile sanığın cezadan kurtulmaya yönelik savunmalarına itibar edilerek yazılı şekilde beraatine karar verilmesi" gerekçesiyle hükmün bozulduğu, bozma kararı üzerine yerel mahkemece beraat kararı verilmesi gerektiğinden bahisle eski hükümde direnilmesine karar verildiği görülmekle, 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 36. maddesiyle değişik 5271 sayılı CMK’nun 307. maddesi ve aynı Kanunun 38. maddesi ile değişik 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna eklenen geçici 10. maddesi uyarınca yapılan incelemede,
  Dairemizce verilen bozma kararı usul ve yasaya uygun olup yerel mahkemenin direnme gerekçesi yerinde görülmediğinden dosyanın itiraz konusunda karar verilmek üzere Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderilmesi amacıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 15/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At