Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2017/429 Esas 2017/437 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 1. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/429
Karar No: 2017/437
Karar Tarihi: 15.02.2017


1. Ceza Dairesi         2017/429 E.  ,  2017/437 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Kasten yaralama
  HÜKÜM : TCK 86/1-3-e, 87/1-d, 29, 62. maddeleri uyarınca 2 yıl 6 ay hapis cezası.

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Sanık ... hakkında; mağdur ...'ı kasten yaralama suçundan yapılan yargılama sonunda; İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 18.06.2012 gün ve 2011/443 esas, 2012/202 karar sayılı hükmün o yer Cumhuriyet savcısı ve sanık müdafiinin temyizi üzerine, Dairemizin 10/12/2013 gün ve 2013/2806 esas, 2013/7628 sayılı kararı ile "Mağdur ...'den sanık ...'a doğrudan yönelen haksız tahrik teşkil eden bir söz ya da davranış bulunmadığı halde, sanık ... hakkında haksız tahrik hükümleri uygulanması suretiyle eksik ceza tayin edilmesi ve kabule göre de; sanık ... hakkında haksız tahrik hükümleri uygulanırken uygulama maddesi olan TCK.nun 29. maddesinin karar yerinde gösterilmemesi," gerekçeleriyle hükmün bozulduğu, bozma kararı üzerine yerel mahkemece 2/4 oranında haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiğinden bahisle eski hükümde direnilmesine karar verildiği görülmekle, 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 36. maddesiyle değişik 5271 sayılı CMK’nun 307. maddesi ve aynı Kanunun 38. maddesi ile değişik 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna eklenen geçici 10. maddesi uyarınca yapılan incelemede,
  Dairemizce verilen bozma kararı usul ve yasaya uygun olup yerel mahkemenin direnme gerekçesi yerinde görülmediğinden ve UYAP üzerinden alınan nüfus kayıt örneğine göre, sanığın 12.12.2016 tarihinde öldüğü anlaşılmakla,dosyanın direnme konusunda karar verilmek üzere Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderilmesi amacıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 15/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At