Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2017/96 Esas 2018/2687 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 1. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/96
Karar No: 2018/2687
Karar Tarihi: 04.06.2018


1. Ceza Dairesi 2017/96 E. , 2018/2687 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Tasarlayarak öldürme, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma
  HÜKÜM : 1-) Hükümlü ... hakkında;
  a-) Maktul ...'ı tasarlayarak öldürme suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının maktul ...'u tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü oluşu nedeniyle 765 sayılı TCK'nun 70-73. maddeleri uyarınca 4 ay süre ile geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edilmek sureti ile infazına,
  b-) Maktul ...'u tasarlayarak öldürme suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının maktul ... ...tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü oluşu nedeniyle 765 sayılı TCK'nun 70-73. maddeleri uyarınca 4 ay süre ile geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edilmek sureti ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olarak infazına,
  c-) Maktul ...'ı tasarlayarak öldürme suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının maktul ...'i tasarlayarak öldürme suçundan
  ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü oluşu nedeniyle 765 sayılı TCK'nun 70-73. maddeleri uyarınca 4 ay süre ile geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edilmek sureti ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olarak infazına,
  d-) Maktül ...'i tasarlayarak öldürme suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının, maktul ...'ı tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü oluşu nedeniyle 765 sayılı TCK'nun 70-73. maddeleri uyarınca 4 ay süre ile geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edilmek sureti ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olarak infazına,
  e-) Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan verilen 2 yıl 8 ay hapis cezasının, maktul ...'ı tasarlayarak öldürme suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olması nedeni ile takdiren 1 ayı geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edilmek sureti ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olarak infazına,
  f-) Mağdur ......'ya karşı nitelikli yağma suçundan verilen 12 yıl hapis cezasının, maktul ...'ı tasarlayarak öldürme suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olması nedeni ile takdiren 1 ayı geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edilmek sureti ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olarak infazına,
  g-) Mağdur ...'e karşı nitelikli yağma suçundan verilen 12 yıl hapis cezasının, maktul ...'ı tasarlayarak öldürme suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olması nedeni ile takdiren 1 ayı geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edilmek sureti ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olarak infazına,
  h-) Mağdur ...'a karşı nitelikli yağma suçundan verilen 12 yıl hapis cezasının, maktül ...'ı tasarlayarak öldürme suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olması nedeni ile takdiren 1 ayı geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edilmek sureti ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olarak infazına,
  ı-) Mağdur ......'ya karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan verilen 6 yıl hapis cezasının, maktul ...'ı tasarlayarak öldürme suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olması nedeni ile takdiren 2 ayı geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edilmek sureti ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olarak infazına,
  j-) Maktul ...'ı kasten öldürme suçundan verilen 27 yıl hapis cezasının, maktul ...'ı tasarlayarak öldürme suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olması nedeni ile takdiren 1 ayı geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edilmek sureti ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olarak infazına,
  k-) Mağdur ...'a karşı nitelikli yağma suçundan verilen 12 yıl hapis cezasının, maktul ...'ı tasarlayarak öldürme suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olması nedeni ile takdiren 3 ayı geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edilmek sureti ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olarak infazına,
  l-) Mağdur ...'a karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan verilen 6 yıl hapis cezasının, maktül ...'ı tasarlayarak öldürme suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olması nedeni ile takdiren 1 ayı geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edilmek sureti ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olarak infazına,
  m-) Mağdur ...'a karşı nitelikli yağma suçundan verilen 12 yıl hapis cezasının, maktul ...'ı tasarlayarak öldürme suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olması nedeni ile takdiren 3 ayı geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edilmek sureti ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olarak infazına,
  n-) Mağdur ... ....'a karşı nitelikli yağma suçundan verilen 11 yıl hapis cezasının, maktül ...'ı tasarlayarak öldürme suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olması nedeni ile takdiren 3 ayı geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edilmek sureti ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olarak infazına,
  2-) Hükümlü ... hakkında;
  Maktul ...'i tasarlayarak öldürme suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü oluşu nedeniyle 765 sayılı TCK'nun 73. maddesi uyarınca;
  a-) Mağdur ...'ya karşı nitelikli yağma suçu nedeni ile verilen 13 yıl hapis cezasının takdiren 4 ay süre ile geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edilmek sureti ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olarak infazına,
  b-) Mağdur ...'a karşı nitelikli yağma suçu nedeni ile verilen 13 yıl hapis cezasının takdiren 4 ay süre ile geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edilmek sureti ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olarak infazına,
  c-) Mağdur ...'e karşı nitelikli yağma suçu nedeni ile verilen 13 yıl hapis cezasının takdiren 4 ay süre ile geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edilmek sureti ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olarak infazına,
  d-) Mağdur ...'a karşı nitelikli yağma suçu nedeni ile verilen 13 yıl hapis cezasının takdiren 4 ay süre ile geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edilmek sureti ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olarak infazına,
  e-) Mağdur ...'a karşı nitelikli yağma suçu nedeni ile verilen 13 yıl hapis cezasının takdiren 4 ay süre ile geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edilmek sureti ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olarak infazına,
  f-) Mağdur ...'a karşı nitelikli yağma suçu nedeni ile verilen 13 yıl hapis cezasının
  takdiren 4 ay süre ile geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edilmek sureti ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olarak infazına,
  g-) Maktul ...'yi kasten öldürme suçu nedeni ile verilen 24 yıl hapis cezasının takdiren 4 ay süre ile geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edilmek sureti ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olarak infazına,
  h-) Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan verilen 4 yıl hapis cezasının takdiren 4 ay süre ile geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edilmek sureti ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olarak infazına

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Hükümlü ... hakkında maktüller ..., ..., ... ve ...'ı tasarlayarak öldürme, maktül ...'ı kasten öldürme, suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak, mağdurlar ...... ve ...'a karşı nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mağdurlar ..., ..., ... ve...'a karşı nitelikli yağma, hükümlü ... hakkında maktül ...'ı tasarlayarak öldürme, maktül ...'yi kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, mağdurlar ..., ..., ..., ..., ..., ...'ya karşı nitelikli yağma suçlarından kurulup, Yargıtay 1. Ceza Dairesince ONANMAK suretiyle kesinleşen hükümlerle ilgili olarak duruşma açılarak kurulan hükümlerde bozma nedenleri dışında isabetsizlik görülmediğinden, hükümlü ... müdafinin usule, eksik inceleme sonucu karar verildiğine vs.ye yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine;
  Ancak;
  a-)Hükümlü ... hakkında tasarlayarak öldürme suçundan verilen dört ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından biri esas alınarak diğer üç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası için 765 sayılı TCK'nun 70. maddesi uyarınca ayrı ayrı hücre süresi belirlenmesi gerektiği düşünülmeksizin, herhangi biri esas alınmaksızın dört ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası içinde hücre süresi belirlenmesi,
  b-)Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası esas alınarak süreli hapis cezalarından dolayı 765 sayılı TCK'nun 73. maddesi uyarınca hücre süresi belirlendiği sırada hapis cezalarının süresi ise orantılı olacak şekilde hücre süresi belirlenmesi gerektiği gözetilmeksizin;
  Hükümlü ... hakkında yağma suçlarından verilen hapis cezaları süresi aynı olmasına rağmen bu cezalardan bir kısmı için bir ay, bir kısmı için üç ay, ceza süresi yağma suçlarından verilen cezalardan daha az olmasına rağmen, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak suçundan verilen hapis cezası için bir ay, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından verilen hapis cezaları için bir ay ve iki ay, hapis cezası süresi yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından verilen hapis cezalarından daha fazla olmasına rağmen kasten öldürme suçundan verilen hapis cezası için bir ay,
  Hükümlü ... hakkında hapis cezası süresi yağma suçlarından verilen cezalardan daha az olmasına rağmen, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak suçundan verilen hapis cezası için dört ay, hapis cezası süresi yağma ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından verilen hapis cezalarından daha fazla olmasına rağmen kasten öldürme suçundan verilen hapis cezası için dört ay, hücre süresi belirlenmesi suretiyle hapis cezalarının süresi ile orantılı olmayacak şekilde hücre süresi tayini,
  Yasaya aykırı olup, hükümlü ... müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmekle, hükümlüler ... ve ... hakkında kurulan ve ceza miktarı itibariyle re'sen de temyize tabi bulunan hükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi BOZULMASINA, 04/06/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At