Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2018/1937 Esas 2018/2704 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 1. Ceza Dairesi
Esas No: 2018/1937
Karar No: 2018/2704
Karar Tarihi: 04.06.2018


1. Ceza Dairesi 2018/1937 E. , 2018/2704 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ceza Dairesi
  SUÇ : Kasten öldürme
  HÜKÜM : İstinaf başvurusunun esastan reddi,

  TÜRK MİLLETİ ADINA
  Sanık ... hakkında mağdur ...’a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesince kurulan mahkumiyet hükümüne yönelik olarak sanık müdafii tarafından istinaf başvurusunda bulunulması üzerine, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından istinaf talebinin esastan reddine karar verildiği, anılan karara karşı süresi içerisinde sanık müdafii tarafından temyiz talebinde bulunulmuş ise de sanığın cezaevinden göndermiş olduğu 17/01/2017 tarihli dilekçesi ile hükmün onanmasını talep ettiği anlaşılmakla, Dairemizce de benimsenen Ceza Genel Kurulunun 05.02.2008 gün ve 2008/1-9-15 sayılı Kararı uyarınca, cezanın onanması isteği, temyiz isteminden vazgeçme niteliği taşıdığından, sanık müdafiinin temyiz talebinin 5271 sayılı CMK'nun 266/1. ve 298. maddeleri uyarınca REDDİNE, dosyanın incelenmeksizin mahalline iade edilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 04/06/2018 gününde oybirliği ile karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At