Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2018/2058 Esas 2018/2690 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 1. Ceza Dairesi
Esas No: 2018/2058
Karar No: 2018/2690
Karar Tarihi: 04.06.2018


1. Ceza Dairesi 2018/2058 E. , 2018/2690 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ceza Dairesi
  SUÇ : Çocuğu kasten öldürmek
  HÜKÜM :1-Çocuk yaştaki maktul ...'u kasten öldürme suçundan; TCK.nun 82/1-e, 29/1, 62, 58/6, 53/1. maddeleri gereğince 17 yıl 11 ay hapis cezası
  2-Katılan ...'i kasten yaralama suçundan; TCK.nun 86/1, 86/3-e, 62, 58/6, 53/1 maddeleri gereğince 1 yıl 3 ay hapis cezasına dair istinaf başvurularının esastan reddine,

  TÜRK MİLLETİ ADINA
  Sanık ... hakkında Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince verilen 11.07.2017 tarihli İstinaf Başvurusunun Esastan Reddine dair kararın yasal süresi içinde sanık müdafii tarafından 31.07.2017 tarihinde temyiz edilmiş ise de, sanık 07.08.2017 tarihli dilekçesi ile hükmün onanmasını istediğinden, Dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 05.02.2008 tarih ve 1-9/15 sayılı kararı uyarınca, bu talep temyiz isteminden vazgeçme olarak kabul edilmekle, sanık müdafiinin temyiz talebinin feragat nedeniyle CMK'nun 298. maddesi gereğince REDDİNE; dosyanın incelenmeksizin mahalline iade edilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 04.06.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At