Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2018/2062 Esas 2018/2694 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 1. Ceza Dairesi
Esas No: 2018/2062
Karar No: 2018/2694
Karar Tarihi: 04.06.2018


1. Ceza Dairesi 2018/2062 E. , 2018/2694 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ceza Dairesi
  SUÇ : Kasten öldürme, 6136 sayılı Kanuna muhalefet
  HÜKÜM : Sanık ... hakkında;
  1) 6136 sayılı Kanunun 13/1, TCK'nun 62, 52/2, 53/1-2-3, 63/1, 54. maddeleri uyarınca 1 yıl 3 ay hapis ve 41 gün karşılığı 820 TL adli para cezasına dair hükme yönelik istinaf başvurusunun esastan reddine,
  2) ...'e karşı kasten öldürme suçundan TCK'nun 81/1, 62/1,53/1-2-3, 63, 54. maddeleri uyarınca 25 yıl hapis ve hak yoksunluğu, mahsup, müsadere, hükmen tutukluluk halinin devamına dair hükme yönelik istinaf kanun yolu başvurusunun kabulü ile Bartın Ağır Ceza Mahkemesinin 26/01/2017 gün ve 2015/147 esas ve 2017/27 karar sayılı kararının kaldırılarak; kasten öldürme suçundan TCK'nun 81/1, 29, 62/1, 53/1-3, 63. maddeleri uyarınca 15 yıl hapis ve hak yoksunluğu, mahsup, müsadere, yargılama giderleri, katılanlar lehine vekalet ücretine, hükmen tutukluluk halinin devamına.

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Sanık ... hakkında kasten öldürme suçundan kurulan mahkumiyet hükmünden dolayı sanık müdafiince süresinde istinaf kanun yoluna başvurması üzerine;
  Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince verilen 26.05.2017 gün ve 2017/832 esas, 2017/1105 karar sayılı "istinaf başvurusunun esastan reddi" kararının, sanık müdafii tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmesi üzerine yapılan incelemede;
  Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince verilen 26.05.2017 gün ve 2017/832 esas, 2017/1105 kararında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin eksik incelemeye, ATK raporunun yetersiz olduğuna, ağır tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğine yönelen temyiz itirazları yerinde görülmediğinden, temyiz başvurusunun ESASTAN REDDİNE, 04.06.2018 gününde oybirliği ile karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At