Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2018/522 Esas 2018/2702 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 1. Ceza Dairesi
Esas No: 2018/522
Karar No: 2018/2702
Karar Tarihi: 04.06.2018


1. Ceza Dairesi 2018/522 E. , 2018/2702 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Kasten öldürme, suçluyu kayırma, 6136 sayılı Kanuna muhalefet.
  HÜKÜM : 1- Sanık ... hakkında;
  a- TCK.nun 81, 29, 53. maddeleri uyarınca 18 yıl hapis cezası,
  b- 6136 sayılı Kanunun 13/1, TCK.nun 52/2, 53. maddeleri uyarınca 1 yıl 6 ay hapis ve 1800.00.TL adli para cezası.
  2- Sanık ... hakkında;
  TCK.nun 283/1, 53, 58, 63. maddeleri uyarınca 1 yıl hapis cezası.

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  1) Sanık ... müdafiinin bir haftalık yasal süreden sonra gerçekleşen duruşmalı inceleme isteminin CMUK’nun 318. maddesi uyarınca REDDİNE karar verilmiştir.
  2) Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık ...’ın, maktul ...’u kasten öldürme ve 6136 sayılı Yasaya aykırılık, sanık ...’ın, suçluyu kayırma suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç nitelikleri tayin, haksız tahrik sebebinin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde düzeltme nedeni dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanıklar müdafilerinin eksik incelemeye, sübuta, suç vasfına, haksız tahrike, sair hususlara, katılan vekilinin haksız tahrike yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle,
  24.11.2015 günlü Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih, 2014/140 esas ve 2015/85 sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nun 53. maddesinin iptal edilen bölümleri nazara alındığında mahkemenin bu madde ile yaptığı uygulama yasaya aykırı ise de bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, CMUK'nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkrasında yer alan 5237 sayılı TCK'nun 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümlerin "Anayasa Mahkemesinin iptal kararındaki hususlar gözetilerek 5237 sayılı TCK'nun 53/1-2-3. maddelerinin tatbikine" şeklinde değiştirilmesine karar verilmesi suretiyle DÜZELTİLEN, kısmen re’sen de temyize tabi bulunan hükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA, 04/06/2018 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At