Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2018/534 Esas 2018/2719 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 1. Ceza Dairesi
Esas No: 2018/534
Karar No: 2018/2719
Karar Tarihi: 04.06.2018


1. Ceza Dairesi 2018/534 E. , 2018/2719 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Kasten öldürmeye teşebbüs etmek
  HÜKÜM : TCK'nun 82/1-g, 35, 62, 53, 63. maddeleri uyarınca 12 yıl 6 ay hapis cezası.

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık .....’ın, mağdur ...’a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin edilmiş, cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle değerlendirilip reddedilmiş, incelenen dosyaya göre bozma üzerine verilen hükümde bozma nedenleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık ... müdafiinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,
  Ancak;
  Sanık hakkında TCK'nun 29. maddesinin uygulanması bakımında Dairemizin 23.06.2016 tarih 2016/3927 E., 2016/3247 K. sayılı ilamı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/1971 E. ve 2014/33014 S. numaralı dosyasının getirtilip incelenmesi ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi yönünden hükmün bozulmasına karar verildiği, mahkemece bozma ilamına uyularak söz konusu dosyanın getirtilmesine rağmen bozma ilamı kısmen etkisiz kılınacak şekilde dosyanın sonucu makul süre beklenilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,
  Kabule ve uygulamaya göre de; sanığın olaydan hemen önce, mağdurunda içinde bulunduğu zabıta memurları tarafından darp edildiğini beyan etmesi ve olaydan hemen sonra alınan adli raporu uyarınca vücudunun bir çok yerinde meydana getirilen ekimozlar nedeniyle basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaralandığının belirtilmesi karşısında sanık hakkında iddia edilen bu olgu ile ilgili olarak haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağınında karar yerinde tartışmasız bırakılması,
  Yasaya aykırı olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükmün tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak BOZULMASINA, 04/06/2018 gününde oybirliği ile karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At