Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2018/833 Esas 2018/2674 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 1. Ceza Dairesi
Esas No: 2018/833
Karar No: 2018/2674
Karar Tarihi: 04.06.2018


1. Ceza Dairesi 2018/833 E. , 2018/2674 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Kasten öldürmek
  HÜKÜM : 765 sayılı TCK.nun 448, 59, 31, 33. maddeleri uyarınca 20 yıl hapis cezası.

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  1)Hükümlü ... hakkında mağdur ...'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan uyarlama sonucu kurulan ve re'sen de temyize tabi olmayan mahkumiyet hükmüne yönelik herhangi bir temyiz başvurusunda bulunulmamış olması karşısında, bu suçtan kurulan hüküm temyiz incelemesi dışı bırakılmış; hükümlü hakkında maktul ...'a yönelik kasten öldürme suçundan uyarlama sonucu kurulan hükme yönelik olarak temyiz incelemesi re'sen yapılmıştır.
  2)Hükümlü ... hakkında, 765 sayılı TCK'nun 448, 59, 31 ve 33. maddeleri gereğince kurulup, Yargıtay 1. Ceza Dairesince onanmak suretiyle kesinleşen hükümden sonra yürürlüğe giren, 5237 sayılı TCK'nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 9. maddesi uyarınca duruşma açılarak kurulan hükümde düzeltme nedeni dışında bir isabetsizlik görülmemiş olmakla, maktul ...'ı kasten öldürme suçundan kurulan hükümde, kesinleşen hükmün hükümlü lehine olduğu anlaşılmakla, uyarlama talebinin reddine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, infazda tereddüt oluşturacak şekilde önceki hükmün aynen kurulması kanuna aykırı ise de, bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden CMUK'nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak; hükümlü hakkında maktule yönelik kasten öldürme suçundan kurulan hüküm fıkrasından, mahkumiyete ilişkin bölümün çıkartılmasına, yerine "Hükümlü ... hakkında maktul ...'ı kasten öldürme suçundan kurulan ve kesinleşen hükmün hükümlü lehine olduğu anlaşılmakla, uyarlama talebinin reddine" ibaresinin eklenmesine, karar verilmek suretiyle DÜZELTİLEN, re'sen temyize tabi olan hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA, 04/06/2018 gününde oybirliği ile karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At