Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2015/9864 Esas 2015/9809 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 13.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 1. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/9864
Karar No: 2015/9809
Karar Tarihi: 13.07.2015


1. Hukuk Dairesi         2015/9864 E.  ,  2015/9809 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : SİNANPAŞA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  TARİHİ : 18/03/2015
  NUMARASI : 2014/14-2015/70


  -KARAR-


  Mahkeme kararındaki nitelendirmeye göre, dava kadastro öncesi nedenlere dayalı tapu iptali, tescil, tazminat istemine ilişkindir.
  Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 19.01.2015 tarih ve 8 sayılı kararı ile aynen kabul edilen ve 22.01.2015 günü Resmi Gazetede yayımlanarak 02.02.2015 tarihinde yürürlüğe giren hukuk dairelerine ilişkin işbölümü uyarınca temyiz incelemesi Yargıtay 16.Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.
  Hâl böyle olunca, 11.4.2015 tarihinde yürürlüğe giren, Yargıtay Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 6644 sayılı Kanun gereğince dosyanın Hukuk İşbölümü İnceleme Kurulu'na GÖNDERİLMESİNE, 13.7.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  .  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın