Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2016/10803 Esas 2019/4279 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 02.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 1. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/10803
Karar No: 2019/4279
Karar Tarihi: 02.07.2019


1. Hukuk Dairesi 2016/10803 E. , 2019/4279 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ-TESCİL

  Taraflar arasındaki davadan dolayı ... Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 15.12.2015 gün ve 29-19 sayılı karar davalılar vekili tarafından süresinde duruşma istekli temyiz edilmiş olmakla, duruşma günü olarak saptanan 02.07.2019 Salı günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davalılardan ... vekili Avukat ... ile temyiz edilen davacı ... ve vekili ... ... ve davalı ... geldiler, davetiye tebliğine rağmen temyiz eden davalılar ... vd.vekili Avukat gelmedi yokluğunda duruşmaya başlandı, süresinde verildiği ve kayıt olunduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra gelen vekillerin ve asilin sözlü açıklamaları dinlendi, duruşmanın bittiği bildirildi, iş karara bırakıldı. Bilahare Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü:


  -KARAR-

  Temyiz incelemesine esas olmak üzere;
  Dava konusu 187 ada 8 parsel sayılı taşınmazın ilk tesisinden itibaren tüm intikalleri gösterir tedavül kayıtlarının, dayanak belgelerin, tapu kütük sayfalarının, (özellikle 31.12.1992 tarih ve 270- 271 yevmiye nolu akit tablolarının, taşınmazın kadastrodan önceki halini gösterir tapu kütük sayfaları ile tesciline dayanak teşkil eden Ekim 1965 tarihli 12 sıra nolu ve Aralık 1992 tarihli 33 ile 34 sıra nolu eski tapu kayıtlarının tüm tedavülleri ve dayanak belgeleri ile birlikte ) ilgili Tapu Müdürlüğünden getirtilerek evraka eklenmesi, istenilen kayıt ve belgelerin eksiksiz evrak arasına alınıp alınmadığı mahkeme hakimince denetlendikten sonra gönderilmesi için dosyanın yerel mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 02.07.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At