Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2016/11467 Esas 2019/4180 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 1. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/11467
Karar No: 2019/4180
Karar Tarihi: 27.06.2019


1. Hukuk Dairesi 2016/11467 E. , 2019/4180 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ: TAPU İPTALİ VE TESCİL

  Taraflar arasında görülen davada;
  Davacı, davalının eski eşi olduğunu, evlendikten kısa bir süre sonra 7348 parsel sayılı taşınmazı ölünceye kadar bakma akdi ile davalıya temlik ettiğini, ancak davalının bir süre sonra üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediğini, davalının hırsızlıktan yargılandığını öğrendiğini, ayrıca davalının parasını ve ev içerisindeki eşyalarını da gizlice aldığını, bunun üzerine anlaşarak boşanma kararı aldıklarını ve boşandıklarını ileri sürerek tapu kaydının iptali ile adına tesciline karar verilmesini istemiştir.
  Davalı, süresinde davaya cevap vermemiştir.
  Mahkemece, tarafların boşanmaları nedeniyle sözleşmenin ifa edilme olanağı kalmadığı gibi davalının bakıp gözetme yükümlülüğünü yerine getirmediği ve kusurlu olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Karar, davalı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü.
  KARAR-
  Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre; davalının yerinde bulunmayan temyiz itirazının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı 1.163.73.-TL. bakiye onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 27.06.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At