Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2016/3722 Esas 2019/4280 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 02.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 1. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/3722
Karar No: 2019/4280
Karar Tarihi: 02.07.2019


1. Hukuk Dairesi 2016/3722 E. , 2019/4280 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

  Taraflar arasındaki davadan dolayı ... 2.Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 24.12.2013 gün ve 47-646 sayılı karar davacılar vekili ile davalılar ..., ... (Avcı), ... vekili ..., ... ..., ..., ... ve ... tarafından süresinde duruşma istekli temyiz edilmiş olmakla, duruşma günü olarak saptanan 02.07.2019 Salı günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davalılar vekili vekili Avukat ... ile temyiz eden vekili birkısım davacılar vekili Avukat ... geldiler davetiye tebliğine rağmen davalı ..., davalı ..., dahili davalı ..., davalı ..., davalı ..., davalı ..., davacı ... davacı ..., davacı ..., davacı ... ..., davacı ..., davacı ..., davacı ..., davalı ... dahili davalı ..., dahili davalı ..., dahili davalı ..., dahili davalı ... dahili davalı ..., dahili davalı ... Anılmış, davalı ..., davalı ..., davalı ... davalı ..., davalı ..., davalı ..., davalı ..., davalı ..., dahili davalı ..., dahili davalı ... dahili davalı ..., dahili Davalı ... ... , dahili davalı ... dahili davalı ..., dahili davalı ..., dahili davalı ... dahili davalı ..., dahili davalı ..., dahili davalı ..., dahili davalı ..., dahili davalı ..., dahili davalı, ... dahili davalı ..., dahili davalı ..., dahili davalı ..., dahili davalı ... gelmedi yokluklarında duruşmaya başlandı, süresinde verildiği ve kayıt olunduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra gelen vekillerin sözlü açıklamaları dinlendi, duruşmanın bittiği bildirildi, iş karara bırakıldı. Bilahare Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü:
  -KARAR-

  Temyiz incelemesine esas olmak üzere;
  Çekişme konusu eski 1078 ve 1080 parsel sayılı taşınmazların tüm tapu ve tedavül kayıtlarının (ilk tesisinden itibaren tüm geldi-gitti kayıtları, geldisi olan kadastral parsellerinden itibaren mülkiyet durumunu gösterir tedavüllü çap kayıtlarının, tapu kütük sayfa suretlerinin, özellikle eski 1078 nolu parselin geldisi olan 1068 sayfa nolu tapu kütük sayfası ve gitti sayfaları olan 3482, 3648, 3621 ve 3629 sayfa nolu tapu kütük sayfaları, kapanan 3482 nolu sayfanın gittiği 4295 sayfa nolu tapu kütük sayfası ile eski 1080 nolu parselin geldisi olan 1070 sayfa nolu tapu kütük sayfası ve gitti sayfaları olan 3648, 3682, 3621 ve 3629 sayfa nolu tapu kütük sayfalarının, imar uygulamasına ilişkin tüm belgelerin, imar dağıtım cetvelinin) ilgili Tapu Müdürlüğünden temin edilip evraka eklenmesi,
  Dava konusu eski 1078 ve 1080 parsel ile dava dışı eski 1079, 1082 ve 1085 parsel sayılı taşınmazların ortaklığının satış yoluyla giderilmesine ilişkin ... Sulh Hukuk Mahkemesinin 1963/244 Esas, 1965/114 Karar sayılı dava dosyasına ve ... İcra Memurluğunun 1966/1 izale-i şüyu sayılı dosyasına ilişkin kayıtların tutulduğu 1963, 1965 ve 1966 yıllarına ait; Satış talep edilen ortaklığın giderilmesi dosyalarının kaydına mahsus esas kaydı/defteri (Bölge Adliye Ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî Ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik 181. md) ile ortaklığın giderilmesi satış paralarının kaydına mahsus kasa kaydı/defterinin (Bölge Adliye Ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî Ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik 182. md) ilgili mahkemesinden ve/veya ilgili icra müdürlüğünden temin edilerek evrakına eklenmesi,
  Geri çevirme ile istenilen kayıtların eksiksiz getirtilip getirtilmediği mahkeme hakimi tarafından denetlendikten sonra gönderilmesi için dosyanın yerel mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 02.07.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At