Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2017/2658 Esas 2019/4281 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 02.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 1. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/2658
Karar No: 2019/4281
Karar Tarihi: 02.07.2019


1. Hukuk Dairesi 2017/2658 E. , 2019/4281 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 2. HUKUK DAİRESİ
  DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ-TESCİL

  Taraflar arasındaki davadan dolayı ... Bölge Adliye Mahkemesi 2.Hukuk Dairesince verilen 22.03.2017 gün ve 242-272 sayılı karar davalı vekili tarafından süresinde duruşma istekli temyiz edilmiş olmakla duruşma günü olarak saptanan 02.07.2019 Salı günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davalı vekili Avukat ... ile temyiz edilen davacılar vekili Avukat ... geldiler duruşmaya başlandı, süresinde verildiği ve kayıt olunduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra gelen vekillerin sözlü açıklamaları dinlendi, duruşmanın bittiği bildirildi, iş karara bırakıldı. Bilahare Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü:


  -KARAR-
  Temyiz incelemesine esas olmak üzere;
  Davalı ... vasisi ..., Av. ...'yı kendi adına vekil tayin etmiş olup, vasi sıfatıyla verdiği vekaletname dosyada bulunmamaktadır. Bu durumda ... vasisinin, vasi sıfatıyla Av. ...'yı vekil tayin ettiği vekaletname var ise temin edilip evraka eklenmesi, olmadığı takdirde gerekçeli kararın vasiye tebliği sağlanıp temyiz süresinin beklenmesi,
  ... 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2014/714 E. 2014/464 K. sayılı ve ... 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2014/1471 E. 2015/12 K. sayılı mirasçılık belgesi istekli dava dosyalarında verilen ilamların onaylı suretlerinin mahkemesinden temini, anılan mirasçılık belgelerinin iptali istekli bir dava olup olmadığı sorulularak varsa bu dava dosyasının sonuçlanmış ise kesinleşmiş karar ile birlikte dosya aslının, sonuçlanmamış ise dosyanın onaylı suretinin mahkemesinden temini ile evrakına eklenmesi, istenilen belgelerin eksiksiz olarak temin edilip edilmediği Mahkeme Hakimince denetlendikten sonra gönderilmesi için dosyanın yerel mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 02.07.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At