Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2019/2443 Esas 2019/4182 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 1. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/2443
Karar No: 2019/4182
Karar Tarihi: 27.06.2019


1. Hukuk Dairesi 2019/2443 E. , 2019/4182 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:SULH HUKUK MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ: TAPU KAYDINDA DÜZELTİM

  Taraflar arasında görülen tapu kaydında düzeltim davası sonunda, yerel mahkemece davanın usulden reddine ilişkin olarak verilen karar davalı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'un raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;
  KARAR-
  Dava, tapu kaydında düzeltim isteğine ilişkindir.
  Davacı, paydaş olduğu 316 ada 1 parsel sayılı taşınmaz için açılan ortaklığın giderilmesi davasında verilen yetki belgesine istinaden maliklerden ...’nin soy isminin ..., ...’nin soy isminin ... ve ...’nın soy isminin ... olması gerektiğini ileri sürerek anılan şekilde tapu kayıtlarının düzeltilmesine karar verilmesini istemiştir.Davalı, isim tashihi istenilenlerle tapu kayıtlarındaki kişilerin aynı kişiler olup olmadığının araştırılması ile Tapu Müdürlüğünün kanuni hasım olması nedeniyle davanın kabulü halinde aleyhlerine yargılama gideri hükmedilmemesi gerektiğini belirtmiştir.Mahkemece, tapu müdürlüğüne başvurulmadığı gerekçesiyle davanın usulden reddine karar verilmiştir.Hüküm, davalı vekili tarafından vekalet ücretine hasren temyiz edilmiştir.Gerçekten de, davada kendisini vekille temsil ettiren Tapu Müdürlüğü lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca vekalet ücreti takdir edilmesi gerekirken, davanın niteliğinden söz edilerek vekalet ücreti takdirine yer olmadığına karar verilmesi doğru değildir.Davalının yerinde bulunan temyiz itirazlarının kabulü ile, hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3. maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, 27/06/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At