Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2007/14740 Esas 2009/9153 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 12.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 10. Ceza Dairesi
Esas No: 2007/14740
Karar No: 2009/9153
Karar Tarihi: 12.05.2009


10. Ceza Dairesi 2007/14740 E., 2009/9153 K.

10. Ceza Dairesi 2007/14740 E., 2009/9153 K.

  • İMZA ARAŞTIRMASI
  • KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK
  • 3167 S. ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİN... [ Madde 16 ]
  • "İçtihat Metni"

    Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık Jale hakkında (Gaziantep İkinci Asliye Ceza Mahkemesi)'nce yapılan yargılama sonucu, 07.10.2004 tarihinde, 2004/10 esas ve 2004/1058 karar sayı ile kurulan mahkumiyet hükmünün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine, dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bozma isteyen tebliğnamesi ile 26.09.2007 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü:

    1- Sanığın temyiz dilekçesinde, suça konu çekteki imzanın kendisine ait olmadığını, şirketin diğer yetkili temsilcisi Selami'ye ait olduğunu bildirmesi, suça konu çekteki keşideci imzasının sanık imzası ile benzerlik göstermeyip, imzanın Selami imzası ile benzerlik göstermesi karşısında, sanığın başka amaçla atılmış samimi imzalarını içeren belgeler (çek hesabı açılırken düzenlenen imza föyü, resmi daireler ve bankalardaki imzasını içeren belgeler) getirtildikten sonra, suça konu çekteki yazı, rakam ve imzaların sanığın eli ürünü olup olmadığı konusunda uzman bir kurum veya kuruluştan rapor alındıktan sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, eksik inceleme ile yazılı biçimde karar verilmesi,

    2- Kabule göre; ağır para cezasının, 5083 sayılı Kanun'un 1 ve 2, 5252 sayılı Kanun'un 5/1. maddeleri ile 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu'nun 04.04.2007 tarih ve 2007/11963 sayılı kararının 1. maddesi uyarınca belirlenmesinde zorunluluk bulunması,

    Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün istek gibi (BOZULMASINA), 12.05.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.    Full & Egal Universal Law Academy

    Yorumlar (0)

    Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


    Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

    Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

    Programlar Paneline Göz At