Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2016/2313 Esas 2017/5571 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 10. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/2313
Karar No: 2017/5571
Karar Tarihi: 09.11.2017


10. Ceza Dairesi         2016/2313 E.  ,  2017/5571 K.

  "İçtihat Metni"

  DURUŞMALI-TUTUKLU
  Mahkeme : Ağır Ceza Mahkemesi
  Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma
  Hükümler : a) Mahkûmiyet (sanıklar ..., ... ve ...hakkında)
  b) Beraat (sanık ... hakkında)

  Temyiz incelemesi, müdafiinin isteği üzerine sanık ... hakkında duruşmalı, diğer sanıklar hakkında ise duruşmasız olarak yapıldı.
  Dosya incelendi.
  GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :
  1- Olay tarihinde sanıklar ..., ..., ... ve ...'un üzerlerinde ele geçirilen telefonlarla birlikte varsa adlarına kayıtlı bulunan başka GSM ve/veya sabit telefon hatlarının tespit edilerek, olay tarihinden 30 gün öncesini kapsayacak ve baz istasyonlarını gösterecek şekilde iletişimin tespiti kayıtlarının getirtilmesi ve sanıkların olay tarihi öncesinde birbirleri ile görüşmelerinin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi,
  2- Sanık ...'nın mahkemedeki savunmasında, kolluk görevlilerine ibraz ettiğini söylediği kira sözleşmesinin temini ile suç konusu uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bahsekonu villanın maliki ve kiralamaya aracılık eden emlakçı tespit edilerek tanık olarak dinlenilmeleri ve kendilerinden villanın kime kiralandığının ve kim tarafından kullanıldığının sorulması,
  3- Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün uzmanlık raporunda, bahsekonu villada bulunan "... ibareli pet şişe ve ... ibareli teneke kutu" üzerinde sanık ...'e ait 2 adet parmak izi tespit edilmesi karşısında, sanık ...'e ilgili uzmanlık raporu okunarak, bu sanıktan ve sanık ...'dan parmak izleri ile ilgili açıklamalarının sorulması,
  Sonucuna göre tüm deliller birlikte tartışılarak; sanıklar ... ve ... ile olay günü sanık ... ile birlikte uyuşturucu madde almaya gelen... ve beyanları ile ...'nin suçuna iştirak eden ve ...'nin suçunu açıklayan ...'un hukuki durumlarının belirlenmesi gerekirken, eksik araştırma ile hüküm kurulması,
  Yasaya aykırı, Cumhuriyet savcısının, sanıklar ...,... ve ...'nin müdafileri ile sanık ...'in temyiz itirazları ve sanık ... müdafiinin duruşmadaki sözlü savunması bu nedenle yerinde olduğundan, diğer yönleri incelenmeksizin, hükümlerin BOZULMASINA, bozma nedenine göre sanık ...'in SALIVERİLMESİNE, başka suçtan hükümlü veya tutuklu olmadığı takdirde serbest bırakılmasının sağlanması için ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılmasına, 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  TEFHİM TUTANAĞI

  09.11.2017 tarihinde saat: 13.30'da verilen bu karar Yargıtay Cumhuriyet savcısı ...’ın katılımıyla ve duruşmada savunmasını yapmış bulunan sanık ... müdafii Av. ...'nın yokluğunda 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın