Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2016/2356 Esas 2017/5591 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 10. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/2356
Karar No: 2017/5591
Karar Tarihi: 09.11.2017


10. Ceza Dairesi         2016/2356 E.  ,  2017/5591 K.

  "İçtihat Metni"

  DURUŞMALI-TUTUKLU
  Mahkeme : Ağır Ceza Mahkemesi
  Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma
  Hüküm : Mahkûmiyet

  Temyiz incelemesi, müdafiinin isteği üzerine sanık ... hakkında duruşmalı, yöntemine uygun davetiye tebliğine rağmen müdafii gelmeyen sanık ... ve duruşmalı inceleme talebi olmayan sanıklar... ve ... hakkında duruşmasız olarak yapıldı.
  Dosya incelendi.
  GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :
  Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; sanıkların müdafileri ve sanık ...'ın yerinde görülmeyen temyiz itirazları ile sanıklar ... müdafiinin duruşmadaki sözlü savunmasının reddiyle, re'sen de temyize tabi olan hükümlerin ONANMASINA, hükmolunan hapis cezasının süresi ile tutuklama tarihine göre sanıklar ... ve... hakkındaki salıverilme isteklerinin reddine, 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  TEFHİM TUTANAĞI

  09.11.2017 tarihinde saat: 13.30'da verilen bu karar Yargıtay Cumhuriyet savcısı ...’ın katılımıyla ve duruşmada savunmasını yapmış bulunan sanık ... müdafii Av. ...'ın yüzüne karşı 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın