Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2016/2510 Esas 2017/5590 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 10. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/2510
Karar No: 2017/5590
Karar Tarihi: 09.11.2017


10. Ceza Dairesi         2016/2510 E.  ,  2017/5590 K.

  "İçtihat Metni"

  DURUŞMALI
  Mahkeme : Ağır Ceza Mahkemesi
  Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma
  Hüküm : Mahkûmiyet

  Temyiz incelemesi, müdafiinin isteği üzerine sanık ... hakkında duruşmalı, diğer sanık hakkında ise duruşmasız olarak yapıldı.
  Dosya incelendi.
  GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :
  Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eyleme uyan suç tipi ile aşağıda belirtilenlerin dışında yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
  1- Sanıklar... ve ...'ın uyuşturucu madde sattıkları yerde keşif yapılarak denetlemeye imkan verecek şekilde krokisinin çizdirilmesi ve sonucuna göre sanıklar hakkında TCK'nın 188/4-b maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının belirlenmesi yerine, olay yeri tespit yakalama ve elkoyma tutanağı ile tutanak düzenleyici tanığın beyanlarına itibar edilerek yazılı şekilde uygulama yapılması,
  2- Suç tarihinde 15-18 yaş aralığında bulunan sanıklar hakkında TCK'nın 31. maddesinin 3. fıkrası uyarınca indirim yapılırken her fiil için verilecek hapis cezasının on iki yıldan fazla olamayacağının ve TCK'nın 62. maddesi uyarınca yapılacak takdiri indirimin aynı Yasa'nın 31. maddesinin 3. fıkrasının son cümlesi uygulandıktan sonra yapılması gerektiğinin gözetilmemesi
  Yasaya aykırı, sanıkların müdafileri ve sanık ...'ın temyiz itirazları ile sanık ... müdafiinin duruşmadaki sözlü savunması bu nedenle yerinde olduğundan, hükümlerin BOZULMASINA, tutuklama koşullarında değişiklik olmaması ve tutuklama tarihine göre sanıklar hakkındaki salıverilme isteklerinin reddine, 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  TEFHİM TUTANAĞI

  09.11.2017 tarihinde saat: 13.30'da verilen bu karar Yargıtay Cumhuriyet savcısı ...’ın katılımıyla ve duruşmada savunmasını yapmış bulunan sanık ... müdafii Av. ...'ın yüzüne karşı 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın