Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 2015/19346 Esas 2017/7711 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 10. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/19346
Karar No: 2017/7711
Karar Tarihi: 09.11.2017


10. Hukuk Dairesi         2015/19346 E.  ,  2017/7711 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkemesi:Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi

  Dava, rücuan tazminat istemine ilişkindir.
  Mahkemece, ilâmında belirtilen gerekçelerle davanın kabulüne karar verilmiştir.Hükmün, davacı Kurum ve davalı...İnş. A.Ş vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.Dairemizce yerinde görülen hükmün esasına yönelik herhangi bir isabetsizlik bulunmasa da, yanılgılı değerlendirmeyle her bir davalının ayrı ayrı vekalet ücretinden sorumlu tutulmasıyla davalıların birden fazla kez yargılama giderinden sorumlu tutulması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.Ne var ki; bu aykırılığın giderilmesi, yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, karar bozulmamalı, kararı temyiz etmeyen davalılar yönünden davacı lehine kazanılmış haklar korunarak 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun Geçici 3. maddesi delaletiyle 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438.maddesi uyarınca düzeltilerek onanmalıdır.SONUÇ : 1-Hükmün 3. fıkrasının “c” bendi silinerek yerine: “1.920,00 TL vekalet ücretinin davalı ... İnşaat Taah. Tic. San. A.Ş. ve davalı ...'den alınarak davacıya verilmesine,” sözcüklerinin eklenmesine
  2-Hükmün 3.fıkrasının “d” bendinin silinerek hükümden çıkarılmasına,
  3-Hükmün 4.fıkrasının silinerek hükümden çıkarılmasına ve hükmün bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, temyiz harcının istek halinde davalı... İnş.Taah.Tic. ve San.A.Ş.'ye iadesine, 09.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın