Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 2017/3342 Esas 2017/7737 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 10. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/3342
Karar No: 2017/7737
Karar Tarihi: 09.11.2017


10. Hukuk Dairesi         2017/3342 E.  ,  2017/7737 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkemesi :İş Mahkemesi

  Dava, ödeme emrinin iptali istemine ilişkindir.
  Mahkemece, bozmaya uyularak ilâmında belirtildiği şekilde davanın feragat nedeniyle reddine karar verilmiştir.
  Hükmün, davalı Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın