Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 2017/4585 Esas 2017/7723 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 10. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/4585
Karar No: 2017/7723
Karar Tarihi: 09.11.2017


10. Hukuk Dairesi         2017/4585 E.  ,  2017/7723 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkemesi :İş Mahkemesi

  Dava, rücuan tazminat istemine ilişkindir.
  Mahkemece, bozmaya uyularak ilâmında belirtildiği şekilde davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Hükmün, davacı Kurum ile davalılar... Madencilik Nak. Tur. ve Yapı Malz. San. Tic. ve ...Çimento Sanayi A.Ş. avukatları tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz harcının davalılar... Madencilik Nak. Tur. ve Yapı Malz. San. Tic. ve Batı Anadolu Çimento Sanayi A.Ş.'den alınmasına, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın