Yargıtay 11. Ceza Dairesi 2008/18284 Esas 2009/6127 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 11.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 11. Ceza Dairesi
Esas No: 2008/18284
Karar No: 2009/6127
Karar Tarihi: 11.05.2009


11. Ceza Dairesi 2008/18284 E., 2009/6127 K.

11. Ceza Dairesi 2008/18284 E., 2009/6127 K.

 • DOLANDIRICILIK
 • ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK
 • 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 158 ]
 • 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 207 ]
 • 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 504 ]
 • "İçtihat Metni"

  1- Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığa yüklenen "sahte nüfus cüzdanı düzenletip kullanmak" suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin, cezayı artırıcı ve azaltıcı bir sebebin bulunmadığı takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 7 ve 5349 sayılı Kanun'la değişik 5252 sayılı Türk Ceza Ka-nunu'nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 9. maddeleri uyarınca mahkemece 765 ve 5237 sayılı Yasa hükümleri olaya uygulanarak ortaya çıkan sonuçların denetime imkan verecek şekilde gösterilip birbiriyle karşılaştırılması suretiyle lehe yasa belirlenerek sonucuna göre hüküm kurulmuş, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olması nedeniyle 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5278 sayılı Kanun'un 562. maddesinin 1. fıkrası ile değişik CMK'nın 2315-14. fıkralarından yararlanamayacağı anlaşılmış ve incelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin samimi ikrarda bulunan sanık hakkında takdiri indirim hükmünün uygulanması gerektiğine ilişen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA,

  2- Sanık müdafiinin "dolandırıcılık" suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyizine gelince;

  Murat adına oluşturulmuş sahte kimlik belgesini kullanarak Türkiye İ…

  … Bankası K…

  … Şubesi ile Y…

  … K…

  … Bankası Ç…

  … Şubesinde cari hesap açtıran sanığın, İ…

  … Bankasından "bankamatik kartı", Y…

  … K…

  … Bankasından ise "Telecard" almak için başvuruda bulunduğu, ancak kartlar eline geçmeden, gerçek Murat'ın olayı öğrenip şikayetçi olmasından ibaret olayda; adı geçen her iki bankanın cevabi yazılarından, kredi kartı niteliği taşımayan bankamatik kartı ile telecardın, hesaba tanımlı kartlar olup, hesapta bulunan paranın çekilmesi ya da hesaba para yatırılması işlemleri yapılabilen bu kartlar kullanılarak alışveriş yapılıp ATM'den para çekilmesinin ancak hesapta para bulunması ya da karta limit verilmesi halinde olanaklı olduğu, somut olayda T. İ…

  … Bankası K…

  … şubesi ile Y…

  … K…

  … Bankası Ç…

  … şubesinde Murat adına 10.00 TL yatırılarak açtırılan cari hesaplara bağlı kredi limiti bulunmadığının bildirilmesi karşısında; talepte bulunulan kartlar sanığa verilmiş olsaydı dahi, sanığın ancak sahte isimle açtırdığı hesaplarda para bulundurduğu sürece kartları kullanmasının olanaklı olacağı, dolayısıyla bankanın veya adına sahte hesap açtırılan Murat'ın zararına işlem yapılmasının mümkün olmayacağından, 765 sayılı TCK'nın 5041. maddesindeki (5237 sayılı TCK'nın 1581-j md.) "tahsis edilmemesi gereken kredinin açılmasını sağlamak" öğesi gerçekleşmediğinden dolandırıcılık suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı ancak; cari hesap açtırırken özel belge niteliğinde olan "bankacılık hizmetleri sözleşmesi"ni Murat sahte ismi ile imzalayan sanığın tüm unsurları ile oluşan "özel belgede sahtecilik" suçundan mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde dolandırıcılığa teşebbüs suçundan mahkumiyetine hükmolunması,

  Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasa'nın 81. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 11.05.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At