Yargıtay 11. Ceza Dairesi 2009/2700 Esas 2009/6294 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 14.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 11. Ceza Dairesi
Esas No: 2009/2700
Karar No: 2009/6294
Karar Tarihi: 14.05.2009


11. Ceza Dairesi 2009/2700 E., 2009/6294 K.

11. Ceza Dairesi 2009/2700 E., 2009/6294 K.

 • GÖREVLİ MAHKEME
 • KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI
 • 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 245 ]
 • "İçtihat Metni"

  Sanığın yapılan yargılaması sonunda: verilen hükmün süresi içinde sanık müdafii tarafından Yargıtay'ca incelenmesi istenilmiş olduğundan dava evrakı daireye gönderilmekle, incelenerek gereği görüşüldü:

  KARAR : Ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 27.05.2008 gün ve 87/150 sayılı kararında da açıklandığı üzere; sanığın, kendi fotoğrafının bulunduğu sahte A... A... kimliği ile H... ve G..... Bankası'na başvurarak haksız şekilde elde ettiği kredi kartlarını kullandığının iddia olunması karşısında; eylemlerinin sübutu halinde, suç tarihinde yürürlükte bulunan 5237 sayılı TCK.nun 245. maddesinin 3. fıkralarında öngörülen ( kredi kartlarının kötüye kullanılması ) suçlarını oluşturacağı ve bu suç tarihi itibariyle, bu suçlara ilişkin delillerin takdirinin alt dereceli asliye ceza mahkemesine ait olduğu gözetilip görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yanlış tavsif sonucu ağır ceza mahkemesine açılan suçtan dolayı yargılamaya devamla yazılı şekilde hükümler kurulması,

  SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükümlerin bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, kazanılmış hakkın saklı tutulmasına, 14.05.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At