Yargıtay 11. Ceza Dairesi 2013/12843 Esas 2015/28186 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 11. Ceza Dairesi
Esas No: 2013/12843
Karar No: 2015/28186
Karar Tarihi: 09.07.2015


11. Ceza Dairesi         2013/12843 E.  ,  2015/28186 K.

  "İçtihat Metni"

  Tebliğname No : 11 - 2011/392826
  MAHKEMESİ : Afyonkarahisar 1. Asliye Ceza Mahkemesi
  TARİHİ : 04/10/2011
  NUMARASI : 2010/166 (E) ve 2011/338 (K)
  SUÇ : Resmi belgede sahtecilik

  Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanık müdafiinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine ancak;
  Sanık hakkında, UYAP ortamında yapılan araştırmada, benzer nitelikteki fiilleri nedeniyle mahkûmiyetine karar verilmiş ve temyiz incelemesi sırası bekleyen kamu davaları bulunduğu anlaşıldığından, ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 22.04.2014 gün ve 2013/11-397-2014/202 sayılı kararında açıklandığı üzere, belgelerde sahtecilik suçunun hukuki konusunun kamu güveni olduğu ve fiil tarihleri de dikkate alınarak; sanığın fiillerinin her biri yenilenen kasıtla işlenmiş ayrı suçları mı, yoksa bir suç işleme kararıyla kanunun aynı hükmünün kısa zaman aralıkları içerisinde, birkaç kez ihlal etmek suretiyle zincirleme biçimde işlenmiş tek suçu mu oluşturduğunun değerlendirilmesi açısından, benzer nitelikteki Mahkemenin 2011/383 Esas 2013/285 Karar, Afyonkarahisar 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2012/325 Esas 2013/529 Karar, Afyonkarahisar 4. Asliye Ceza mahkemesinin 2010/407 Esas 2011/465 Karar sayılı dava dosyaları ile sanık hakkında varsa benzer eylemlerden açılan diğer dava dosyaları getirtilip incelenerek
  mümkünse birleştirilmeleri, aksi halde bu davayı ilgilendiren kısımlarının onaylı örnekleri dosya içerisine konulup sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi,
  Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı, 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 09.07.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın