Yargıtay 11. Ceza Dairesi 2015/1591 Esas 2017/1041 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 11. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/1591
Karar No: 2017/1041
Karar Tarihi: 15.02.2017


11. Ceza Dairesi         2015/1591 E.  ,  2017/1041 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Memurun resmi belgede sahteciliği
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Sanığın mağdur ...'a karşı eylemi dolayısıyla zamanaşımı süresi içinde dolandırıcılık suçundan dava açılabileceği ve Anayasa Mahkemesinin, TCK'nın 53. maddesindeki hak yoksunluklarına ilişkin 24.11.2015 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan 08.10.2015 tarihli, 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararının infaz aşamasında gözetilebileceği mümkün görülmüş, sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 204/2 kapsamındaki “kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği” suçu sabit olduğu anlaşılmakla TCK 204/1 maddesindeki suçun oluştuğunun kabulü ile sanık hakkında eksik ceza tayini aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
  Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre, sair temyiz itirazlarının reddine,ancak;
  Suça konu sahte araç plakalarının dosyada delil olarak saklanması yerine müsaderesine hükmolunması,
  Yasaya aykırı ise de, yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususun 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nun 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hüküm fıkrasındaki müsadereye ilişkin kısım karardan çıkartılarak, " suça konu sahte araç plakalarının dosyada delil olarak saklanmasına " ibaresinin karara eklenmesi suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 15.02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At