Yargıtay 11. Ceza Dairesi 2015/6825 Esas 2015/28203 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 11. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/6825
Karar No: 2015/28203
Karar Tarihi: 10.07.2015


11. Ceza Dairesi         2015/6825 E.  ,  2015/28203 K.

  "İçtihat Metni"

  Tebliğname No : 11 - 2013/394591
  MAHKEMESİ : İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi
  TARİHİ : 10/09/2013
  NUMARASI : 2013/136 (E) ve 2013/566 (K)
  SUÇ : Resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık

  2297 sayılı Yargıtay Yasası'nın 6545 sayılı Yasa ile değişik 14. maddesindeki “Daireler arasındaki iş bölümünün belirlenmesinde mahkeme kararındaki nitelendirme, mahkumiyet dışındaki kararlarda ise iddianamede veya iddianame yerine geçen belgedeki nitelendirme esas alınır. Çeşitli suçlara ait davalarda, suçların en ağırını incelemeye yetkili olan daire görevlidir” hükmü yer almaktadır. Yasa, mahkumiyet dışındaki kararlarda sevk maddelerine değil, iddianamedeki tavsife ağırlık tanımıştır.
  05.03.2013 günlü iddianamede; sanıkların suça konu sahte senedi icra yoluyla tahsil etmeye çalışması suretiyle dolandırıcılık suçunu işlediklerinin iddia olunması karşısında; 5237 sayılı TCK'nun 158/1-d ve 204/1. maddelerinde öngörülen "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçları tavsif edilerek dava açılmıştır.
  Bu itibarla, iddianamedeki tavsife, temyizin kapsamına ve Yargıtay Kanunu'nun 14. maddesine göre temyiz inceleme görevinin Yüksek 15. Ceza Dairesi'ne ait olduğu anlaşıldığından Dairemizin GÖREVSİZLİĞİNE, Dairemiz ile 15. Ceza Dairesi arasında doğan görev uyuşmazlığının giderilmesi için dosyanın Ceza Daireleri Başkanlar Kuruluna gönderilmesine, 10.07.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın