Yargıtay 11. Ceza Dairesi 2015/7018 Esas 2017/7676 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 11. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/7018
Karar No: 2017/7676
Karar Tarihi: 09.11.2017


11. Ceza Dairesi         2015/7018 E.  ,  2017/7676 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Resmi belgede sahtecilik, 6136 sayılı Yasaya aykırılık
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  1-Sanık ...'ın evinde yapılan aramada suça konu olan ateşli silahın, sanık ...’ın evinde yapılan aramada ise suça konu olan ateşli silahın ve ... adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesinin bulunduğu; suça konu silahlar ile belgenin ele geçirilmesiyle ilgili arama kararı ve tutanaklarının dosyada olmadığının anlaşılması karşısında, arama kararı ile tutanakların olup olmadığı araştırılarak varsa onaylı birer örneğinin getirilerek arama işlemlerinin hukuka uygun olup olmadığı belirlenmesi ve denetime olanak sağlayacak şekilde dosyada bulundurulması, sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının tartışılması gerektiğinin gözetilmemesi,
  2-Kabule göre de;
  a) Sanıklar ... ve ... hakkında 6136 sayılı Kanun'un 13/3. maddesi gereğince ayrı ayrı hükmedilen 1 yıl hapis ve 25 gün adli para cezasından TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılırken "10 ay hapis ve 20 gün adli para cezası" yerine, "10 ay hapis ve 21 gün adli para cezası"; 5237 sayılı TCK'nın 52/2. maddesi uyarınca bir gün karşılığı takdiren 20 TL'den hesaplanarak sonuç adli para cezalarının ‘‘400.00 TL" yerine "420,00 TL" olarak yanlış hesaplanması suretiyle fazla ceza tayini,
  b)5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin uygulanmasında, Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih ve 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı iptal kararı ile birlikte yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
  Bozmayı gerektirmiş, sanıkların temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın