Yargıtay 11. Ceza Dairesi 2015/9447 Esas 2017/1031 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 11. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/9447
Karar No: 2017/1031
Karar Tarihi: 15.02.2017


11. Ceza Dairesi         2015/9447 E.  ,  2017/1031 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Resmi belgede sahtecilik, Görevi kötüye kullanma
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Avukat olan sanığın, temyiz süresi geçirilen dosyada temyiz dilekçesi verip kabul ettireceğini beyanla ilgili dosya davacısından menfaat temin ettiği iddiaları iddianame ve son soruşturma açılması kararı kapsamında yer almadığından tebliğnamedeki düşünceye iştirak edilmemiştir.
  Sanığın temyiz süresi kaçan Ankara 4.Vergi Mahkemesinin 2006/321 K.sayılı kararına ilişkin temyiz dilekçesini Akseki Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi olan katılan ...'e havale ettirdikten sonra dilekçeyi yenisi ile değiştirip, hakim havale ve imzasını taklit edip/ettirip, sayman mutemet alındısındaki tarihi de değiştirdikten sonra ilgili mahkemeye göndermekten ibaret eyleminde; sanık tarafından tahrifat yapılmak suretiyle tarihi değiştirilen sayman mutemet alındısında çıplak gözle yapılan incelemede sahteciliğin anlaşıldığı, temyiz dilekçesi üzerinde gerçekleştirilen sahtecilik yönünden ise Ankara 4.Vergi Mahkemesinin 28.09.2006 tarihli ara kararı ile 2577 sayılı Yasanın 6/1 maddesine aykırı olarak evrak kayıt tarihi ve sayısının bulunmadığından dilekçenin havale gördüğü tarihe ilişkin, evrak kayıt defterinin ilgili sayfasının tasdikli örneğinin, havalenin yapıldığı Akseki Asliye Hukuk Mahkemesinden istenildiği anlaşılmakla suça konu dilekçedeki havalenin taşıması gereken yasal unsurları taşımaması nedeniyle iğfal kabiliyetinin bulunmadığı cihetle; Kamu görevi yapan sanığın dava konusu eylemlerinin kül halinde görevi kötüye kullanmak suçunu oluşturduğu gözetilmeksizin yazılı şekilde karar verilmesi,
  Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1.maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 15.02.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At