Yargıtay 11. Ceza Dairesi 2017/15351 Esas 2017/7675 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 11. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/15351
Karar No: 2017/7675
Karar Tarihi: 09.11.2017


11. Ceza Dairesi         2017/15351 E.  ,  2017/7675 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ceza Dairesi
  SUÇ : Resmi belgede sahtecilik
  HÜKÜM : 1- TCK 204/1, 43/1, 62 mad gereğince 2 yıl 1 ay hapis cezası
  2- Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinin esastan istinaf talebinin Reddine dair karar
  3- Temyiz Talebinin Reddi

  5271 sayılı CMK'nın 286/2-a maddesi uyarınca, ilk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezaları ile miktarı ne olursa olsun adli para cezalarına ilişkin istinaf başvurusunun esastan reddine dair bölge adliye mahkemesi kararlarının temyizi mümkün olmadığından, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’nin 5271 sayılı CMK'nın 296/1. maddesi uyarınca sanık ... müdafiinin vaki temyiz isteminin reddine ilişkin 07.09.2017 tarihli ek kararı usul ve yasaya uygun bulunduğundan, sanık ... müdafiinin bu kararın kaldırılmasına dair isteminin REDDİNE, 09.11.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın