Yargıtay 11. Ceza Dairesi 2017/402 Esas 2017/1016 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 11. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/402
Karar No: 2017/1016
Karar Tarihi: 15.02.2017


11. Ceza Dairesi         2017/402 E.  ,  2017/1016 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Resmi belgede sahtecilik, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak
  HÜKÜM : Resmi belgede sahtecilik suçundan: Mahkumiyet
  Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak suçundan: Mahkumiyet, Hükmün açıklanmasının geri bırakılması

  Sanığın, 19.07.2012 tarihli dilekçesinin, müdafiinin süresinde yaptığı temyiz istemine ek nitelik taşıdığı, süresinden sonra temyiz istemi kabul edilerek reddi gerekmediği anlaşılmakla,tebliğnamedeki ret isteyen düşünceye iştirak olunmamış; gerekçeli karar başlığına yanlış yazılan suç tarihinin 2008 ve 2009 olarak mahallinde düzeltilmesi mümkün görülmüştür.
  1- Sanık ile müdafiinin “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
  Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararların 5560 sayılı Yasa ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 231/12. maddesi uyarınca temyizi mümkün olmayıp, itiraza tabi olduğu anlaşılmakla, sanık ile müdafiinin isteminin 5271 sayılı CMK'nın 264. maddesi gereğince itiraz olarak kabulü ile dava dosyasının merciince karara bağlanmak üzere mahalline iadesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE,
  2- Sanık ile müdafiinin “resmi belgede sahtecilik” suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz itirazlarına gelince;
  5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinin uygulanmasında, Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 gün 2014/140 Esas, 2015/85 sayılı iptal kararının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.
  Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığa yüklenen “resmi belgede sahtecilik” suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin edilmiş, cezayı artırıcı ve azaltıcı nedenin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık ile müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 15.02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At