Yargıtay 11. Ceza Dairesi 2017/4281 Esas 2017/7641 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 11. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/4281
Karar No: 2017/7641
Karar Tarihi: 09.11.2017


11. Ceza Dairesi         2017/4281 E.  ,  2017/7641 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Resmi belgede sahtecilik
  HÜKÜM : Beraat

  Sanıklar hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan açılan kamu davasında, çek üzerindeki paraf imzalarının kimin eli ürünü olduğu tespit edilemediğinden ve şüphe uyandıracak nitelikte olduğundan bahisle beraat kararı verilmiş ise de, incelemenin çek sureti üzerinden yapıldığı anlaşılmakla; belgelerde sahtecilik suçlarında aldatma yeteneğinin bulunup bulunmadığının takdirinin mahkemeye ait olduğu göz önüne alınıp, öncelikle sahte olduğu iddia edilen çek aslının duruşmaya getirtilip incelenmek suretiyle, özellikleri duruşma tutanağına yazıldıktan ve denetime olanak verecek şekilde dosyada bulundurulduktan sonra, düzeltmeler üzerinde paraf imzalarının bulunması karşısında, aldatma yeteneğinin ne şekilde gerçekleşmediği karar yerinde tartışılarak, aldatma yeteneğinin bulunduğunun kabulü halinde, sanıkların çekin çalındığını savunmalarına karşın, çek üzerindeki keşideci imzasının sanık ...’a ait olması nedeniyle, bu durumun sanıklara sorulmak suretiyle açıklattırılarak, sanık ...’ın çek keşidecisi ... adına imza atmaya yetkili olup olmadığı araştırıldıktan sonra sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden eksik araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi,Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın