Yargıtay 11. Ceza Dairesi 2017/5122 Esas 2017/7678 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 11. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/5122
Karar No: 2017/7678
Karar Tarihi: 09.11.2017


11. Ceza Dairesi         2017/5122 E.  ,  2017/7678 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Resmi belgede sahtecilik
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanığın yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;
  1-Sanığın suç konusu 150 TL'lik bonoyu sahte olarak düzenlemekten ibaret eyleminde kastın yoğunluğu ve suçun işlenmesinde bir vehametin bulunmadığı, suç konusunun önem ve değerinde fazlalık da olmadığı gözetilmeden; temel cezanın alt sınır yerine teşdiden 2 yıl 6 ay hapis cezası olarak tayini,
  2-5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin uygulanmasında, Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih ve 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı iptal kararı ile birlikte yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
  Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın