Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2015/12600 Esas 2017/834 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 11. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/12600
Karar No: 2017/834
Karar Tarihi: 15.02.2017


11. Hukuk Dairesi         2015/12600 E.  ,  2017/834 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

  Taraflar arasında görülen davada ... 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 08/12/2014 tarih ve 2013/244-2014/360 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
  Davacı vekili; müvekkiline ait 83/078093 ve 2006/44861 sayılı ... ve ...+şekil ibareli markaların tanınmış marka statüsüne alınması için yaptıkları başvurunun ... tarafından reddedildiğini, oysa ki ... markasının tanınmışlıkla ilgili tüm kriterleri sağladığını, ilk şarap markalarından biri olduğunu ileri sürerek ... YİDK kararının iptalini talep ve dava etmiştir.
  Davalı vekili; YİDK kararının usul ve yasaya uygun olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davacının ... ibareli seri markaların sahibi olduğu, ...' nin tanınmış markalara ilişkin kriterleri belirleme yetkisinin olduğu, tanınmışlıktan söz edebilmek için markanın ilgili sektörde tanınmış olması yani telaffuz edildiğinde refleks olarak hatırlanması gerektiği, davacı markasının şarap markası olarak bilinen bir marka olduğu, ancak bu bilinirliğin KHK 7/1.ı. anlamında tanınmışlık seviyesinde olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
  Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
  Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 15.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At