Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2015/6332 Esas 2015/7026 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 11. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/6332
Karar No: 2015/7026
Karar Tarihi: 20.05.2015


11. Hukuk Dairesi         2015/6332 E.  ,  2015/7026 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, ZMSS'den kaynaklanmaktadır.
Uyuşmazlığın niteliğine ve tarafların sıfatına göre, dosyanın temyiz incelemesi Yargıtay 17. Hukuk Dairesi'nin görevine girmektedir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, dosyanın işbölümü yönünden bir karar verilmek üzere Hukuk İşbölümü İnceleme Kurulu'na GÖNDERİLMESİNE, 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Full & Egal Universal Law Academy

Yorumlar (0)

Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın