Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2015/6435 Esas 2015/7038 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 11. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/6435
Karar No: 2015/7038
Karar Tarihi: 20.05.2015


11. Hukuk Dairesi         2015/6435 E.  ,  2015/7038 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, sportif kobi koordinatörlük sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsili istemine ilişkin olup, davacı tacir değildir.
Uyuşmazlığın niteliğine ve tarafların sıfatına göre, dosyanın temyiz incelemesi Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin görevine girmektedir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, dosyanın işbölümü yönünden bir karar verilmek üzere Hukuk İşbölümü İnceleme Kurulu'na GÖNDERİLMESİNE, 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.





Full & Egal Universal Law Academy

Yorumlar (0)

Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın