Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2015/6487 Esas 2015/7054 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 11. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/6487
Karar No: 2015/7054
Karar Tarihi: 20.05.2015


11. Hukuk Dairesi         2015/6487 E.  ,  2015/7054 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, Sosyal Güvenlik pirimlerinin ödenmesi için verilen ve kuruma ödenmeyen paranın tahsili istemine ilişkindir.
Uyuşmazlığın niteliğine ve tarafların sıfatına göre, dosyanın temyiz incelemesi Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin görevine girmektedir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, dosyanın işbölümü yönünden bir karar verilmek üzere Hukuk İşbölümü İnceleme Kurulu'na GÖNDERİLMESİNE, 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Full & Egal Universal Law Academy

Yorumlar (0)

Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın