Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2015/8498 Esas 2015/8907 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 11. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/8498
Karar No: 2015/8907
Karar Tarihi: 10.07.2015


11. Hukuk Dairesi         2015/8498 E.  ,  2015/8907 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : DÜZCE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  TARİHİ : 30/04/2015
  NUMARASI : 2013/3-2015/266

  Taraflar arasındaki uyuşmazlık, bankacılık işleminden kaynaklanan alacağın tahsili için girişilen icra takibine itirazın iptali istemine ilişkindir.
  Uyuşmazlığın niteliğine ve tarafların sıfatına göre, dosyanın temyiz incelemesi Yargıtay 19. Hukuk Dairesi'nin görevine girmektedir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, dosyanın işbölümü yönünden bir karar verilmek üzere Hukuk İşbölümü İnceleme Kurulu'na GÖNDERİLMESİNE, 10.07.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın