Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2015/8562 Esas 2015/8908 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 11. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/8562
Karar No: 2015/8908
Karar Tarihi: 10.07.2015


11. Hukuk Dairesi         2015/8562 E.  ,  2015/8908 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : GEDİZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  TARİHİ : 12/05/2015
  NUMARASI : 2013/424-2015/385

  Taraflar arasındaki uyuşmazlık, ticari satımdan kaynaklanan alacak istemine ilişkindir.
  Uyuşmazlığın niteliğine ve tarafların sıfatına göre, dosyanın temyiz incelemesi Yargıtay 19. Hukuk Dairesi'nin görevine girmektedir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, dosyanın işbölümü yönünden bir karar verilmek üzere Hukuk İşbölümü İnceleme Kurulu'na GÖNDERİLMESİNE, 10.07.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın