Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2016/1282 Esas 2017/852 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 11. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/1282
Karar No: 2017/852
Karar Tarihi: 15.02.2017


11. Hukuk Dairesi         2016/1282 E.  ,  2017/852 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

  Taraflar arasındaki davadan dolayı ...Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 19/03/2015 gün ve 2014/128-2015/75 sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
  HUMK 21.07.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5219 sayılı Kanun ile değişik 427/2. maddesi hükmüne göre, miktar veya değeri 1.000,00 TL'yi geçmeyen taşınır mal ve alacak davalarına ilişkin nihai kararlar kesindir. Bu miktar, karar tarihi olan 19.03.2015 tarihi itibariyle 2.080,00 TL'dir. Davacı vekili, sigorta işleminden kaynaklanan davada 2.000,00 TL tazminat talep etmiş, mahkemece dava reddedilmiştir. Davacı vekilince temyize konu yapılan alacak miktarı yukarıda anılan madde hükmüne göre temyiz sınırının altında kaldığından davacı vekilinin temyiz isteminin reddine karar vermek gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz isteminin HUMK 432/4. maddesi hükmü uyarınca REDDİNE, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 15/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  16.02.2017 K/K  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At