Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2016/69 Esas 2017/823 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 11. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/69
Karar No: 2017/823
Karar Tarihi: 15.02.2017


11. Hukuk Dairesi         2016/69 E.  ,  2017/823 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ

  Taraflar arasında görülen davada İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 28/12/2012 tarih ve 1997/1297-2012/328 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
  Davacı vekili; müvekkili ile davalı ... şirketi arasında 12/05/1997 tarihinde akdedilen emtia nakliyat sigorta sözleşmesi gereğince müvekkilinin yurt dışından ithal edeceği emtiaların 12/05/1998 tarihine kadar güvence altına alındığını, 17/09/1197 tarihli konşimentosu ile gümrükten çekilen 166 MHZ CPU'nun müvekkili şirketin deposunda yapılan sayımda 95 adedinin eksik olduğunu iddia ederek, 13.110 USD zararının fiili ödeme tarihindeki kur üzerinden tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı vekili; davacı şirket tarafından Hollanda'dan ithal edilen 4 kap, 740 adet mikro işlemci bilgisayar emtiasının uçakla Türkiye'ye nakledildiğini, sevkiyatın bitiminde gümrük nezdinde yapılan muayenede kapların orijinal ve sağlam olduğu, açıldıklarında kaplardan bir tanesinin içinde 95 adet malın eksik olduğunun tespit edildiğini, uçak yoluyla sevkiyatı gerçekleştirilen emtianın orijinal ambalajı içinde uçağa yüklendiğini, eksikliğin menşeinden eksik yükleme ile ilgili olduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkemece; 10/09/1997 tarihli tutanağa göre 4 kapta 4.130 kg, manifesto muhteviyatı malın gümrükten girişinin yapıldığı, eşyaların muayene ve tespiti sonunda kapların orijinal ve sağlam olarak açılması sonucu kaplardan bir tanesinin içinden 95 adet mikro işlemcinin eksik olarak çıktığı, tutanağın muayene memuru, ambar memuru, gümrük memuru ve firma yetkilisi tarafından imzalandığı, bu durumda eksikliğin menşeinden eksik yükleme sonucu meydana geldiği ve sigorta poliçesi kapsamında olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
  Karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 15/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At